Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

Onderhavige disclaimer is van toepassing op de websites van House of Talents BV, met zetel in Beneluxpark 26 / 046, 8500 Kortrijk en KBO nummer 0555.937.484 en met haar verbonden en geassocieerde ondernemingen (in de betekenis van 1:20 en 1:21 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen), waaronder House of Talents en zijn legale entiteiten.

House of Talents besteedt de grootste zorg aan de informatie op haar websites. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Bij onduidelijkheden kun je ons steeds contacteren via GDPR@houseoftalents.be.

Auteursrecht en recht van de producent van een databank

De website van House of Talents en zijn legale entiteiten is zowel een werk dat door het auteursrecht wordt beschermd, als een databank waarop House of Talents en zijn legale entiteiten de auteursrechten en rechten van de producent bezit. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, grafieken en andere bestanddelen van deze site zijn door het auteursrecht beschermd. Elke kopie, adaptatie, wijziging, vertaling, arrangement, publieke mededeling, huur of andere exploitatievorm van het geheel of een deel van deze site, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, zoals elektronische, mechanische of andere middelen, is volstrekt verboden behalve ingeval van voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van House of Talents en zijn legale entiteiten. De inhoud van de databank wordt beschermd door het sui generis recht die de producent toelaat om elke opvraging en/of hergebruik van het geheel of een deel van deze inhoud te verbieden. Om het even welke inbreuk op deze rechten kan strafrechtelijk of burgerrechtelijk vervolgd worden.

Merken en handelsnamen

De benamingen, logo's en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam House of Talents en zijn legale entiteiten, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van House of Talents en zijn legale entiteiten.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

House of Talents en zijn legale entiteiten besteden de grootste zorg aan het ontwerp en de instandhouding van deze site. Mides kan echter niet de juistheid garanderen van de informatie die zich op deze site bevindt. De gebruiker dient er zich van bewust te zijn dat de informatie zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. House of Talents en zijn legale entiteiten kunnen geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze site of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. House of Talents en zijn legale entiteiten kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud en het bestaan van andere sites waarmee hyperlinks worden gelegd.

Links naar andere sites

Op onze site vind je links naar andere websites. Hoewel we ook hier de nodige zorg en aandacht besteden aan het doorlinken, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze andere websites.

+32 56 245 644