Ga naar hoofdinhoud

Mondmaskers wedstrijdreglement

Wedstrijd reglement

WINACTIE MONDMASKERS

De organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

Verloop wedstrijd

 1. De wedstrijd gaat van start op 17/07/2020
 2. 07/08/2020 is de laatste dag om te kunnen deelnemen
 3. In de 2 weken erop worden de winnaars persoonlijk gecontacteerd

Deelname

 1. Deelname aan deze wedstrijd staat open voor iedereen die meerderjarig is en in België woont.
 2. Je doet mee aan de wedstrijd door:
  • de social post te liken en delen
  • de desbetreffende social media account te volgen
  • je in te schrijven via de enquête op SurveyMonkey
 3. Jouw persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze bekend gemaakt aan derden.
 4. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 5. De winnaars zijn de eerste 100 deelnemers (per social media post) die aan bovenstaande voorwaarden (punt 5.) voldoen.

Prijs

 1. De prijs wordt zo snel mogelijk na het einde van de wedstrijd bezorgd aan de winnaars.
 2. De prijs houdt 2 mondmaskers van House Of Talents in.
 3. De mondmaskers mogen niet verkocht worden.

Uitsluiting

 1. De organisator is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf van reden uit te sluiten van deelname.
 2. De organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde de deelname aan de wedstrijd te beëindigen indien op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat hij hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
 3. De organisator behoudt zich tevens het recht voor om de wedstrijd, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
 4. Deelname is uitgesloten voor eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze wedstrijd.
 5. We behouden ons het recht deelnemers te schrappen wanneer er vermoeden is van misbruik.

Algemene Voorwaarden en Privacyverklaring

Op deze wedstrijd zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing.

Slotbepalingen

 1. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.
 2. Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door de organisator aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van deze voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Wij zullen dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
+32 56 239 530