Ga naar hoofdinhoud

Freelance HR Change Manager met affiniteit in IT applicaties- productowner

Solliciteer hier

Samira Bersoul
HR MatchmakerSamira Bersoul
HR Matchmaker


Introductie

Onze klant is een sociaal secretariaat welke haar organisatie future proof wil maken.

In deze freelance rol ben je verantwoordelijk voor verschillende deelaspecten.

Samen met een team sta je in om de basis HR- dienstverlening verder uit te bereiden en te innoveren.


Jobomschrijving

Je hebt verschillende verantwoordelijkheden.

Deze bestaan uit:

 

1. Ambassadeur van de klantenoplossing bij de gebruikers

Je bent ambassadeur van een oplossing en treedt op als eerste aanspreekpunt voor vragen van gebruikers van de applicatie.

DEELACTIVITEITEN:

Je treedt op als klankbord en eerste aanspreekpunt over de werking van en met de applicatie. Je bespreekt vragen of problemen.

Je ondersteunt en begeleidt (eind)gebruikers bij complexe problemen.

Je werkt informatie en documentatie over de toepassing uit. Je houdt deze up-to-date en beschikbaar. Je schrijft artikels, nota’s, handleidingen, enz. voor de communicaties, nieuwsbrieven en/of aparte ah hoc berichten.

Je staat in voor de interne en externe communicatie over de applicatie (zoals infofiches en opleidingen) en de documentatie (zoals handleidingen, lesmateriaal en demo’s aan klanten).

Bijkomend, geef je ondersteuning en opleiding aan (eind) gebruikers/klanten.

 

2. Samenwerken met het ontwikkelteam

Je werkt samen met het ontwikkelteam met het oog op de oplevering van de applicatie of het IT-luik van een bredere klantenoplossing. Je bent verantwoordelijk voor wat er gedaan moet worden en geeft prioriteit aan de items die moeten worden opgepakt.

DEELACTIVITEITEN:

Je vertaalt de noden van de business in concrete verbetervoorstellen (stories) voor IT, incl. bijhorende werkdocumenten en acceptatiecriteria. Je wordt in deze analyse en omschrijving ondersteund door het development team.

Je onderzoekt de wenselijkheid (ROI), noodzaak, impact en urgentie van de stories om deze volgens waarde en prioriteit te behandelen.

Je beheert de IT-backlog (prioritering van de stories) voor de toegewezen producten binnen je expertisedomein.

Je bent het klankbord voor het ontwikkelteam dat op een zelfsturende manier schakelt naar de oplevering van de applicatie van een bredere oplossing. Gedurende de ontwikkeling, neem je waar nodig beslissingen in hoofde van de (eind)gebruiker.

Je test en valideert de opgeleverde oplossing volgens de acceptatiecriteria.

 

3. Bewaken van de kwaliteit

Je staat in voor het opvolgen van de opgeleverde producten en het analyseren van de resultaten. Je stuurt bij waar nodig met het oog op het verzekeren van de kwaliteit van de producten.

DEELACTIVITEITEN:

Je stemt de kwaliteit van de opgeleverde producten af met de solutionmanager.

Je toetst de verwachtingen van het doelpubliek af met de opgeleverde producten.

Je stuurt bij wanneer het product niet voldoet aan de verwachtingen van de interne en externe belanghebbenden.

 

4. Commercieel beleid

Je bent verantwoordelijk voor de marketing en pricing van de nieuwe/ geoptimaliseerde producten. Je formuleert voorstellen hierover om de producten een plaats in de markt te garanderen.

DEELACTIVITEITEN:

Je werkt nieuwe concepten uit rond pricing en vormgeving.

Je stemt de positionering van deze oplossingen af met de solutionmanager.

Je verzekert de juiste communicatie van het concept (extern en intern).

Je werkt het concept uit qua vormgeving en pricing, alsook verdeling van de taken om tot realisatie te komen.

 

 5. Persoonlijke werkorganisatie en eigen ontwikkeling

 Instaan voor de eigen permanente ontwikkeling en continue verbetering van de eigen werkorganisatie teneinde een actuele toegevoegde waarde te kunnen betekenen en een kwalitatief hoogstaande dienstverlening te waarborgen.

DEELACTIVITEITEN:

Houdt zijn kennis en vaardigheden up-to-date.

Staat open voor verandering en streeft naar een continue verbetering van zijn functioneren.

Zorgt voor een gezonde geest in een gezond lichaam (work-lifebalance).


Profiel

  • Je hebt een aantal jaren ervaring als projectmanager in HR gerelateerde vraagstukken
  • Je bent een echte "innovator" die vanuit een idee, de haalbaarheid van dit idee kan onderzoeken, uitwerken en implementeren
  • Je hebt kennis van Agile (of gelijkaardige methodologie)

Aanbod

Een leuke uitdagende opdracht met ruimte voor innovatie 

Solliciteer nu voor Freelance HR Change Manager met affiniteit in IT applicaties- productowner

CV

CV toevoegen