Ga naar hoofdinhoud
The Big Reset Playbook: wat kunnen we nú, vandaag doen?

— General HR

The Big Reset Playbook: wat kunnen we nú, vandaag doen?

Elke maand interviewt #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer gaat Lesley in gesprek met Nuno Gonçalves, Global Head of Strategic Capability Building bij de Amerikaanse multinational Mars Inc, Senior Faculty Member van de Josh Bersin Academy en coauteur van The Big Reset Playbook, dat de enorme impact van de coronacrisis op bedrijven in kaart brengt. Wat is er veranderd? Welke wereld krijgen we na de pandemie? Wat zijn de prioriteiten vandaag? En wat betekent dit alles voor HR?

The Big Reset Playbook, gepubliceerd in augustus 2020, vat meer dan 200 uur interviews, diepgaande casestudies en discussies met 600 bedrijven wereldwijd samen. Niet alleen de pandemie, maar ook andere gebeurtenissen – #blacklivesmatter, diversiteit, polarisatie – hebben een enorme weerslag op de organisaties en hun leiders. Nuno Gonçalves wijst op enkele van de 20 (!) kernprioriteiten en drie opmerkelijke verschuivingen. En hij haalt er enkele belangrijke lessen voor HR uit.

De verspreiding van covid-19 in opeenvolgende regio’s en golven vergt een continue aanpassing, zo toont hij aan, een aanpassing gekenmerkt door een cyclus van vier fasen:

  1. React: identificeer wie getroffen is, zie patronen, breng de risico’s in kaart, ontwikkel datasystemen om snel te kunnen communiceren en reageer op de onvoorspelbare problemen.
  2. Respond: ontwikkel programma’s die thuiswerk mogelijk maken, pas een nieuw beloningsplan toe, leid mensen op en zorg voor programma’s die werknemers en hun gezinnen ondersteunen.
  3. Return: zorg voor nieuwe protocollen en systemen om het veilig te houden, zowel voor medewerkers als klanten.
  4. Transform: herontwerp producten, diensten en ervaringen om te voldoen aan de nieuwe eisen in een nieuwe werkwereld.

In de afgelopen paar maanden spraken Nuno Gonçalves en de andere auteurs met meer dan 150 HR leiders in vier werkgroepen: cultuur en wellbeing, workforce transformation, de terugkeer naar de werkplek, en leiderschap en leren (geleid door Nuno Gonçalves). Hij haalt er drie essentiële veranderingen uit:

#1 Leiderschap verschuift naar meer empathie, transparantie, human centricity en D&I

In de eerste golf van de pandemie was Gonçalves getuige van een piek in empathie, transparantie en wellbeing: “Wellbeing schoof op van een nice-to-have naar een absolute prioriteit. Leiderschap werd transparanter en empathischer. Nogal wat CEO’s en senior leaders zochten geregeld contact met hun teams en de hele organisatie. Permanente en real-time communicatie met medewerkers is één van de 20 belangrijkste prioriteiten die in het rapport naar voren geschoven worden. Deze nieuwe nadruk op communicatie, meestal geleid door HR, heeft veel CEO’s in de rol van Chief Empathy Officer geplaatst. Veel leiders ontwikkelen nu programma’s om werknemers en hun gezinnen rechtstreeks te ondersteunen. Werk en privé worden meer en meer in elkaar verstrengeld, de grenzen tussen bazen, collega’s, vrienden, familie,... zijn dunner dan ooit en organisaties zien hun werknemers meer als een mens en niet langer gewoon als iemand die er is om te presteren. Deze focus is nieuw. Het lijkt erop dat covid-19 ons vermenselijkt!”

#2 Verschuiving van bedrijfsprestaties naar het juiste doen

“Mensen willen werken voor bedrijven die het juiste doen!” merkt Gonçalves op. “Niet de omvang of het financiële succes, maar het leiderschap en de integriteit zal de reden zijn waarom mensen voor een bedrijf willen werken of niet. Dit betekent niet dat je niet winstgevend hoeft te zijn. Integendeel, studies tonen aan dat bedrijven die pure aandeelhouderswaarde inruilen voor een meer inclusieve waardecreatie (waarde toevoegen voor partners, leveranciers, communities), sterker, duurzamer én winstgevender zijn dan degene die de focus louter op aandeelhouderswaarde blijven richten. Het juiste doen brengt dus méér op, bovenop tal van andere positieve effecten.”

“Deze crisis zal leiden naar een andere oorlog om talent”, gelooft Gonçalves. “Vooral in tijden van onzekerheid is psychologische veiligheid bijzonder belangrijk. In die zin zat het ook voor het uitbreken van de pandemie niet bijster goed. Door alle schermutselingen in het politieke landschap heeft het vertrouwen in de politiek een knauw gekregen. In vele landen zien mensen politieke leiders die de economie belangrijker vinden dan de gezondheid van hun burgers, leiders die liegen en de mensen verkeerd informeren om daar zelf voordeel uit te halen. Nu, met de grenzen tussen werk en privé dunner dan ooit, neemt het belang van de organisaties toe. We merken steeds meer dat ondernemingen een grotere impact kunnen hebben op ons en de wereld dan individuele landen. In een tijdperk waar we meer welvaart en overvloed ervaren dan ooit, hebben de meesten van ons de luxe om te kiezen voor wie en met wie we willen werken. Enkele jaren geleden wilden we nog massaal voor de grote succesvolle bedrijven (genre Amazon, Facebook en Apple) werken, in de toekomst willen we wellicht werken voor bedrijven die bewijzen dat ze het juiste doen – meteen nog een goede reden om als leider het juiste te doen én van cruciaal belang als je het beste talent wilt hebben.”

#3 Verschuiving van de organisatie die we vandaag zijn naar de organisatie die we willen worden

“Welke organisatie willen we worden? Welke medewerkers en capaciteiten hebben we nodig? Hoe krijgen we onze organisatie en mensen in de juiste richting? Die antwoorden moet je eerst zoeken”, raadt Gonçalves aan. “Verandering bekijk je best door een politieke (corporate), sociologische en psychologische lens. Wat betekent dit voor HR: hoe verander je performance management, talentacquisitie, I&D, leiderschapsontwikkeling,…? Uiteindelijk gaat strategie over het veranderen van het gedrag. Je moet je de toekomst kunnen voorstellen.”

Welke trends zullen blijven hangen?

Na de eerste coronagolf zag Gonçalves sommige leiders al terugkeren naar de oude gewoonten, wanhopig op zoek naar de inkomsten die ze hadden verloren tijdens de lockdown: “Ik vraag me af deze achteruitgang in empathie zal blijven duren. Zetten we het economische voorop, ook al worden mensen ziek of sterven ze zelfs? Of gaan we toch echt voor mensgericht leiderschap?”

Na elke crisis blijven enkele veranderingen hangen, andere niet. Gonçalves: “Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden vrouwen gevraagd om in de bedrijven te gaan werken omdat de mannen aan het front zaten. Ook toen de mannen terugkeerden, bleven de vrouwen aan het werk. Wat zal er nu blijven?”

Hoe zal post-covd-19 eruitzien? Volgens Gonçalves moeten we rekening houden met de verschillende perspectieven (sociologisch, zakelijk en psychologisch) en ze verbinden om naar de toekomst te peilen. In de westerse wereld zijn we bevoorrecht, maar uiteindelijk overkomen ons ook wel problemen. Veerkracht vergt optimisme – al is het beslist niet altijd makkelijk om positief te blijven.

Wat kunnen bedrijven dan doen?

Gonçalves wijst op de Economics of Mutuality, een relatief nieuw economisch model dat de klemtoon op het wederzijdse legt, op het en-en in plaats van het of-of: bedrijven kunnen zowel financieel als maatschappelijk scoren. Ze bieden meerwaarde aan de aandeelhouders, maar evengoed aan alle andere stakeholders. Het idee rijpte bij Bruno Roche, econoom bij Mars, en werd ontwikkeld samen met de Oxford Saïd Business School. Mars kwam er rond 2007 mee naar buiten en stelde de verrassende vraag: wat is het juiste winstniveau voor de onderneming? En hoe creëren we ook waarde voor alle andere betrokkenen én voor de samenleving?

“Mars onderzoekt hoe de onderneming meer kan doen om financiële waarde te creëren, alsook de groei van individuen, de cohesie en kracht van de gemeenschap, de bescherming van het milieu en vernieuwing door een andere kijk op het ondernemerschap”, verduidelijkt Gonçalves. “De Economics of Mutuality herstelt de relaties tussen het bedrijfsleven, de samenleving en het milieu doordat bedrijven voldoen aan de kritische behoeften binnen hun ecosystemen.”

Naar een nieuwe rol voor HR?

De verwachting naar HR is exponentieel toegenomen. Welke mindset, skillset en toolset heeft HR nu nodig om leidinggevenden en medewerkers te helpen omgaan met de voortdurende onzekerheid?

Een typische HR reactie: “Laat ons weten wat je wilt en we doen het, we helpen je.” Mooi, maar HR zal méér moeten doen, meent Gonçalves. Daarom ook ging hij aan de slag bij de Bersin Academy: om HR verder te professionaliseren en om zijn HR leiderschapsvaardigheden verder te ontwikkelen. Gonçalves: “Het gaat niet alleen om het managen van de klassieke zaken, die jouw HR niet onderscheiden van een andere. Wat dan wel? Ken de bedrijfsstrategie door en door, breng de HR expertise op een bijzonder hoog niveau, anticipeer op de toekomst door scenario’s te creëren op basis van sterke inzichten en het gebruik van data – en wees veerkrachtig én menselijk. HR zal haar expertise moeten verbreden en samenwerken met andere afdelingen zoals financiën, juridische zaken, facilities, IT,... Het is essentieel voor HR professionals om wereldwijd van elkaar te leren. Netwerken is de sleutel.”

Misschien is dat wel de belangrijkste takeaway: elke leider die Nuno Gonçalves sprak, vertelde hem dat de pandemie een gevoel van eenheid creëerde: eenheid tussen medewerkers, klanten en afdelingen: “In veel opzichten heeft covid-19 ons gedwongen om functionele silo’s af te breken en meer agile te werken. Eén van de HR Leaders noemde covid-19 zelfs de grote gelijkmaker. Mensen worden geïnspireerd door dit gevoel van purpose, samenhorigheid en urgentie. Nog een silver lining rond deze donkere covid-19-wolken!”

3 cruciale takeaways

  1. Mensen willen werken voor bedrijven die het juiste doen. Niet de omvang of het financiële succes, maar het leiderschap en de integriteit zal de reden zijn waarom mensen voor een bedrijf willen werken of niet.

  2. Bedrijven die pure aandeelhouderswaarde inruilen voor een meer inclusieve waardecreatie (waarde toevoegen voor partners, leveranciers, communities), zijn sterker, duurzamer én winstgevender dan degene die de focus louter op aandeelhouderswaarde blijven richten.

  3. De Economics of Mutuality herstelt de relaties tussen het bedrijfsleven, de samenleving en het milieu doordat bedrijven voldoen aan de kritische behoeften binnen hun ecosystemen.

Dit artikel is geschreven en vertaald door #ZigZagHR.


It’s a great time to freelance in HR - podcast II

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

It’s a great time to freelance in HR - podcast III

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

It’s a great time to freelance in HR - podcast I

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

Mik zowel op informeel als formeel loopbaanmanagement

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Addie van Rooij, Vice President People Operations, L&D Services, M&A HR Services en Labor Relations bij Hewlett Packard Enterprise (HPE). Hij is verantwoordelijk voor HR Services voor 60.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Hoe krijgt loopbaanmanagement vorm bij HPE en in welke mate brengt hij dat zelf in de praktijk bij zijn HR team?

Graag stellen wij u voor aan Mehmouna!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Mehmouna Shabir, de nieuwe Coördinator HR Consultants voor regio Brussel, Vlaams-Brabant & Wallonië

Meet Thaïni!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Thaïni Cauberghs, die het team van Werving & Selectie komt versterken!

Welkom, Lore!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Lore Vanhecke, die het team van Werving & Selectie komt versterken!

Assessment Days Arteveldehogeschool

HR Talents investeert graag in opkomend talent.

We present: Kelly!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Kelly Brysse, Assistant HR Matchmaker voor regio Oost- & West-Vlaanderen!

Technologie als vliegwiel voor innovatie in de energiesector

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer navigeert Sofia Van Overmeire, General Manager bij HR Talents, Lesley naar de energiesector. En die staat op het punt onherkenbaar te veranderen. Zo’n transformatie in goede banen leiden, is alleen mogelijk met behulp van een technologiegedreven innovatie. Hoe optimaliseer je de bestaande infrastructuur, zodat het licht vandaag en morgen blijft branden? En bouw je tegelijkertijd een fundamenteel nieuwe infrastructuur uit voor overmorgen? Dat is het speelveld van Serge Colle, Global Energy & Resources Industry Market Leader bij EY. En wat is de rol van HR hierbij?

Durf jobs op te knippen om zo individueel tot een compromis te komen met een kandidaat

House of Executives legt Sofia Van Overmeire vijf stellingen voor om de strijd voor talent in het juiste perspectief te plaatsen.

Hoe een leiderschapsprogramma het engagement écht stimuleert

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Kristel Van Loon, voormalig Global Leadership Lead bij Mondelēz International. Met Kristel Van Loon hebben we het over een nieuwe aanpak van leiderschapstraining gericht op het engagement van alle medewerkers. Ze stelt vijf sleutels en drie methodieken voor die ook jij kan toepassen in je organisatie.

Welkom, Kim!

Graag stellen wij u voor aan onze nieuwste collega, Kim Verboomen, die ons team van Werving & Selectie komt versterken!

Bekijk employer branding door een businessbril

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Alba Mora, Head of Employer Branding International Region (Latam, Africa, Middle East, Euro Asia, Asia) bij Sanofi. Samen met Yves Pilet rolt ze de nieuwe employer branding strategie wereldwijd uit én kijkt ze hoe de diverse regio’s gealigneerd worden en van elkaar kunnen leren.

#ZigZagHR Podcast: The pixelated workforce

The pixelated workforce. Daarover kruipt Lesley Arens van #ZigZagHR in haar podcast "Brainpickings" in het hoofd van onze General Manager, Sofia Van Overmeire.

We present: Tasja!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Tasja Vermeersch, die ons team van Werving & Selectie komt versterken!

Shimano Europe: Opleiding is een cadeau, maar medewerker moet het wel zelf openmaken

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sigrun Debaillie, International Matchmaker bij HR Talents, Lesley met Maarten Horbach, HR Director bij Shimano Europa. Hij gaat in op het opmerkelijke vitaliteitsprogramma van de wereldwijd actieve onderneming.

Leider zijn is geen job, het is een verantwoordelijkheid

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Rik De Buyserie, CEO en Country Manager van ENGIE Peru.

Welkom, Sylvia!

Wij zijn blij en trots te kunnen aankondigen dat Sylvia Dewael ons team komt versterken!

HOUSE OF TALENTS VERWERFT QUINTESSENCE, MARKTLEIDER IN ASSESSMENT EN PEOPLE MANAGEMENT

Het Belgische bedrijf Quintessence werd overgenomen door de gespecialiseerde, internationale HR groep House of Talents.

It’s a great time to be (a freelancer) in HR

Samen met Lesley Arens van #ZigZagHR, hebben we acht ervaren HR freelancers verzameld rond de tafel, zelfstandige HR experten die deel uitmaken van onze freelance community. Gemiddeld 30 jaar ervaring in HR én daarbuiten brengen ze mee én een uitgesproken visie waarom het zo’n fantastische tijd is om – als freelancer – aan de slag te zijn in HR. We brengen een synthese van een opmerkelijk, geanimeerd en vooral leerzaam rondetafelgesprek…

Dit is het decennium van HR, maar dan wel van een ander HR

Guy De Herde, Chief People Officer bij INSEAD, over hoe change verwezenlijkt wordt én welke de rol van HR daarin is.

You can only grow, if you can grow together

Wij zijn blij en trots te kunnen aankondigen dat Ellen Van Den Bergh ons team van matchmakers komt versterken.

HOUSE OF TALENTS NEEMT NOORDERBUUR THE HUMAN NETWORK OVER

Het Nederlandse bedrijf The Human Network is overgenomen door het Belgische House of Talents. Dit is voor beide partijen een heugelijk moment. Voor House of Talents is het een logische stap in hun meer internationaal gerichte groeiambitie. Zo halen ze heel wat extra expertise binnen. Voor The Human Network is het een goede ontwikkeling, omdat het bedrijf graag onderdeel wil zijn van een internationaal professioneel netwerk. Ook zij verwachten veel te leren in de nieuwe combinatie.

Vrijheid is hét thema voor de komende jaren

Een interview met Sofia Van Overmeire over vrijheid, vertrouwen en flexibiliteit.

Vinnig rekruteren bij Yelp: De kracht van de Rooney Rule, babbelen bij de watercooler & high fives

De kracht van de Rooney Rule, babbelen bij de watercooler & high fives

War for talent: 4 best practices om uw vacatures sneller in te vullen

Talent is schaars, blijft schaars en is dé zorg voor de toekomst van onze bedrijven.

“Voor mij is HR meer dan ooit het hart van elke organisatie!”

Samira Bersoul zal HR Talents versterken als matchmaker voor regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Diverse teams zijn performanter en innovatiever

Een interview met Hugo Breda, Managing Director J&J Medical Devices UK & Ireland

Vijf tips om als HR professional mensen te overtuigen

Hoe kan je als HR professional mensen overtuigen? Hoe verander je een "nee" in een "ja?"

Je bedrijfsstrategie kan pas echt slagen als je werknemers erin geloven

Elk organisatie wil een duidelijke strategie. Een strategie waar haar werknemers achter staan. Een strategie die haar klanten voelen in de customer experience die ze krijgen. En toch worstelen veel bedrijven hiermee. Werknemers overtuigen en warm maken om echt achter die strategie te staan, blijft een uitdaging. Hoe komt dat? Waar loopt het verkeerd?

Wat is jouw strategie voor een goede hr-strategie?

Een missie, een visie en ambitie: dit zijn de belangrijkste elementen van een hr-strategie. En toch is dit niet wat de strategie van Raf Lamberts (CHRO en bestuurslid Vanderlande) zo aantrekkelijk maakt. Alleen: wat maakt zijn hr-strategie zo succesvol?

+32 9 334 81 61