Ga naar hoofdinhoud
Technologie als vliegwiel voor innovatie in de energiesector

— General HR

Technologie als vliegwiel voor innovatie in de energiesector

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer navigeert Sofia Van Overmeire, General Manager bij HR Talents, Lesley naar de energiesector. En die staat op het punt onherkenbaar te veranderen. Zo’n transformatie in goede banen leiden, is alleen mogelijk met behulp van een technologiegedreven innovatie. Hoe optimaliseer je de bestaande infrastructuur, zodat het licht vandaag en morgen blijft branden? En bouw je tegelijkertijd een fundamenteel nieuwe infrastructuur uit voor overmorgen? Dat is het speelveld van Serge Colle, Global Energy & Resources Industry Market Leader bij EY. En wat is de rol van HR hierbij?

De context

Een sector waarin innovatie niet evident, maar wel een must is

De energie- en klimaattransitie is een complexe uitdaging die gewoonweg niet mag mislukken. Innoveren is een must als we een koolstofarme toekomst willen creëren. Het voornaamste alternatief voor aardolie en gas is elektrificatie en groene moleculen. En we hebben haast. Want ieder internationaal rapport luidt de alarmbel: het is nú tijd voor actie. Experimenteren is in deze strak gereguleerde context echter geen optie en staat haaks op de veiligheids - en procescultuur van de energiesector.

“Alle bedrijven en sectoren moeten uiteindelijk aan de slag met innovatie” weet Serge Colle, Global Energy & Resources Industry Market Leader bij EY. “Voor sommige bedrijven is het al een way of life. Waar banken die innovatie-mindset al lang hebben aangenomen, is dat bij traditionele sectoren zoals nutsbedrijven nog lang niet altijd het geval. Zij maken nu pas de omslag. Het ontginnen van elektriciteit, olie en gas doen we nog grotendeels zoals we dat een eeuw geleden deden: kolen verbranden, daar met een turbine stroom uit opwekken, transporteren via koperdraad en bij mensen brengen. Een gat in de grond boren, daar olie of gas uit halen, transformeren naar een afgeleid product en die derivaten verbranden. Energiebedrijven opereren ook in een omgeving waar fouten maken, grote implicaties kan hebben. Het installeren van een cultuur van (digitale) innovatie in zo’n complexe omgeving met een traditie van planmatig en procesgericht werken, waarin alles altijd uitgebreid getest wordt, is allesbehalve evident. Waar het aanbod van energie constant en voorspelbaar was (aangeleverd door kolen-, gas- en kerncentrales), zal de energietransitie waar we nu in zitten, de bestaande manier van werken helemaal omgooien. De komende jaren zal een groeiend aandeel van onze energie van groene energiebronnen komen, en dat gedecentraliseerde aanbod fluctueert uiteraard veel sterker.”

De uitdaging

Innoveren doe je op twee sporen

“De innovatie-uitdaging voor de nutsbedrijven is gigantisch en manifesteert zich op twee sporen tegelijkertijd”, zo ziet Serge Colle het. “Er moet enerzijds een volledig nieuwe infrastructuur neergezet worden. In het verleden kon de productie en consumptie van energie gepland en gemanaged worden. Dat zal in de (nabije) toekomst niet meer mogelijk zijn: dan zullen er miljoenen decentrale energiebronnen zijn (auto’s, batterijen, zonne-installaties, etc) en is het de natuur die grotendeels bepaalt wanneer er stroom gegenereerd kan worden. Zonder verregaande digitalisering is het onmogelijk om dat te laten werken. Niet alleen die toekomstvisie is heel uitdagend, vooral de transitie ernaartoe. Stroombedrijven moeten zwaar investeren in bestaande centrales, ook al is de return in toenemende mate onduidelijk. Het is cruciaal om de bestaande infrastructuur (centrales en raffinaderijen) optimaal te laten functioneren en daar dus blijvend in te investeren (exploitatie). Tegelijkertijd moeten we investeren in nieuwe infrastructuur en dat gaat ook gepaard met totaal nieuwe uitdagingen.”

De uitdaging bestaat erin om tegelijkertijd het licht aan te houden (optimaliseren van bestaande infrastructuur door incrementele innovatie) en een energiesysteem 2.0 uit te bouwen, te integreren en te laten functioneren (disruptieve innovatie).

De barrières

En de rol die HR daarin kan spelen

Er is al veel technologie beschikbaar waarmee nutsbedrijven aan innovatie kunnen doen, maar er stellen zich doorgaans drie barrières, specifiek binnen deze sector, weet Serge Colle: “Eerst en vooral is men niet geneigd om technologie zomaar toe te laten, omwille van veiligheidsproblemen. Denk vb. aan cybersecurity. Ten tweede: er is een groot verschil tussen digitale projecten doen, en digitaal “zijn”. Veel organisaties passen ondertussen alle agile principes toe, maar proberen nog steeds zorgvuldig om zowel proces als uitkomst te plannen. Digitaal “zijn” impliceert het continu en snel toelaten van nieuwe technologieën (drones, AI, meta, sensoren, etc), en vervolgens innovatie op grote schaal toelaten (vnl. continu kleine innovaties doorvoeren). En dit kan alleen succesvol door ten derde: de mens (klant en medewerker) centraal te stellen . Hierbij moet je dus nadenken over de experience en de benefits. Innoveren in energiebedrijven kan dus alleen gebeuren in de “juiste” omgeving, die bovenstaande barrières adresseert.

Als je dat als HR wil faciliteren, moet je elke dag met je management samenzitten en hen uitdagen: hoe laten wij onze mensen experimenteren en falen ? Waar en hoe laten we ze samenwerken, doorheen silo’s ? En wat zijn de nieuwe technologieën waarmee ze kunnen innoveren?”

De aanpak

De zoektocht naar het juiste talent

Om te innoveren heb je niet alleen technologie nodig, maar ook een ecosysteem, vooral om een zo complex probleem als de energie transitie aan te pakken. Innovaties leiden pas tot succes door samen te werken met externe partijen en met spelers uit andere sectoren. Want in je eigen organisatie ben je altijd beperkt in kennis en middelen. Enel bijvoorbeeld, producent van elektriciteit en distributeur van stroom en aardgas in Italië, schrijft voortdurend challenges uit en nodigt iedereen uit om mee te innoveren.

“Om te komen tot succesvolle digitale innovatie, moet je altijd vertrekken vanuit de ecosysteem-gedachte”, stipt Serge Colle aan. “Open innovatie dus, waarbij mensen wereldwijd uitgenodigd worden om een (maatschappelijke) uitdaging mee te helpen oplossen. Met tien experten uit je organisatie zal het niet (meer) volstaan. Probeer het strafste talent te mobiliseren en samen een oplossing te bedenken. De zoektocht naar het juiste talent beperkt zich dus niet tot het talent dat zich vast aan je organisatie kan of wil binden.”

De keuze

HR aan zet

In een energiesysteem 2.0 zal het succes afhangen van de mate waarin we in staat zijn om een overkoepelende visie te ontwikkelen. Of de nutsbedrijven daar klaar voor, zal de komende jaren blijken… Aan Serge Colle zal het alvast niet liggen: “Hoe groter de ambitie tot energietransitie, hoe groter de drive voor innovatie. En ja, de business heeft daar uiteraard een cruciale rol in: als zij de meerwaarde van innovatie niet inzien, zal er niets gebeuren. Maar het is niet alleen de business, ook HR die in de driver seat zit. HR moet – door overleg met de business – een goed begrip hebben welke innovatiecultuur geïnstalleerd moet worden, en die cultuur vervolgens ook doorvertalen naar alle HR processen. Belangrijk daarbij is dat HR de  compliance-invalshoek, die uiteraard ook belangrijk is, kan, durft en wil overstijgen. Als HR alleen maar bezig is met de basics (wat een bedrijf moet doen) en niet begrijpt hoe een bedrijf moet zijn om alle uitdagingen en technologieën toe te passen die nu beschikbaar worden, komt het niet goed.”

Uitsmijter

Vermijd de museumversie

Bedrijven haken zich vast in het verleden. Zowel op hun website als in hun kantoren nemen bedrijven klanten, medewerkers en bezoekers mee naar het verleden. Er wordt uitgebreid verteld hoe het bedrijf ontstaan. Smul van de historiek. Je komt als het ware terecht in een museumversie van het bedrijf. Waarom medewerkers niet meenemen naar de toekomst en hen uitnodigen om aan die toekomst mee te bouwen? Niet met een aantal foto’s aan de muur of een video, maar als kloppend hart, als een fysieke hub waar mensen kunnen binnenlopen en uitwisselen met collega’s en andere stakeholders…

Artikel geschreven door Lesley Arens, #ZigZagHR. 

 

Over de innovatietour van EY

How do you turn disruption into transformation? En waarom niet inspiratie tanken buiten de geijkte HR muren? Probeer dit zéker eens: https://www.linkedin.com/posts/sergecolle_eyenergy-activity-6923173508785037312-fFhp?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web


It’s a great time to freelance in HR - podcast III

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

It’s a great time to freelance in HR - podcast II

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

It’s a great time to freelance in HR - podcast I

Het inschakelen van freelancers is één van de strategieën die organisaties kunnen inzetten om de flexibiliteit van hun workforce te managen en wendbaar te zijn. Werken met freelancers is al lang geen uitzondering meer, ook niet in HR. Freelancers zijn daarmee onmiskenbaar een talentenpool die niet enkel belangrijk is om schommelingen in werkvolume op te vangen, maar die ook aangetrokken wordt voor hun specifieke expertise, zowel in de periferie als in de kern van organisaties. Freelancing is on the rise.

Mik zowel op informeel als formeel loopbaanmanagement

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Addie van Rooij, Vice President People Operations, L&D Services, M&A HR Services en Labor Relations bij Hewlett Packard Enterprise (HPE). Hij is verantwoordelijk voor HR Services voor 60.000 medewerkers in meer dan 70 landen. Hoe krijgt loopbaanmanagement vorm bij HPE en in welke mate brengt hij dat zelf in de praktijk bij zijn HR team?

Graag stellen wij u voor aan Mehmouna!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Mehmouna Shabir, de nieuwe Coördinator HR Consultants voor regio Brussel, Vlaams-Brabant & Wallonië

Meet Thaïni!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Thaïni Cauberghs, die het team van Werving & Selectie komt versterken!

Welkom, Lore!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Lore Vanhecke, die het team van Werving & Selectie komt versterken!

Assessment Days Arteveldehogeschool

HR Talents investeert graag in opkomend talent.

We present: Kelly!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Kelly Brysse, Assistant HR Matchmaker voor regio Oost- & West-Vlaanderen!

Durf jobs op te knippen om zo individueel tot een compromis te komen met een kandidaat

House of Executives legt Sofia Van Overmeire vijf stellingen voor om de strijd voor talent in het juiste perspectief te plaatsen.

Hoe een leiderschapsprogramma het engagement écht stimuleert

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Kristel Van Loon, voormalig Global Leadership Lead bij Mondelēz International. Met Kristel Van Loon hebben we het over een nieuwe aanpak van leiderschapstraining gericht op het engagement van alle medewerkers. Ze stelt vijf sleutels en drie methodieken voor die ook jij kan toepassen in je organisatie.

Welkom, Kim!

Graag stellen wij u voor aan onze nieuwste collega, Kim Verboomen, die ons team van Werving & Selectie komt versterken!

Bekijk employer branding door een businessbril

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Alba Mora, Head of Employer Branding International Region (Latam, Africa, Middle East, Euro Asia, Asia) bij Sanofi. Samen met Yves Pilet rolt ze de nieuwe employer branding strategie wereldwijd uit én kijkt ze hoe de diverse regio’s gealigneerd worden en van elkaar kunnen leren.

#ZigZagHR Podcast: The pixelated workforce

The pixelated workforce. Daarover kruipt Lesley Arens van #ZigZagHR in haar podcast "Brainpickings" in het hoofd van onze General Manager, Sofia Van Overmeire.

We present: Tasja!

Wij stellen u met veel plezier voor aan onze nieuwste collega, Tasja Vermeersch, die ons team van Werving & Selectie komt versterken!

Shimano Europe: Opleiding is een cadeau, maar medewerker moet het wel zelf openmaken

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sigrun Debaillie, International Matchmaker bij HR Talents, Lesley met Maarten Horbach, HR Director bij Shimano Europa. Hij gaat in op het opmerkelijke vitaliteitsprogramma van de wereldwijd actieve onderneming.

Leider zijn is geen job, het is een verantwoordelijkheid

Elke maand interviewt Lesley Arens van #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer verbindt Sofia Van Overmeire, General Manager van HR Talents, Lesley met Rik De Buyserie, CEO en Country Manager van ENGIE Peru.

Welkom, Sylvia!

Wij zijn blij en trots te kunnen aankondigen dat Sylvia Dewael ons team komt versterken!

HOUSE OF TALENTS VERWERFT QUINTESSENCE, MARKTLEIDER IN ASSESSMENT EN PEOPLE MANAGEMENT

Het Belgische bedrijf Quintessence werd overgenomen door de gespecialiseerde, internationale HR groep House of Talents.

It’s a great time to be (a freelancer) in HR

Samen met Lesley Arens van #ZigZagHR, hebben we acht ervaren HR freelancers verzameld rond de tafel, zelfstandige HR experten die deel uitmaken van onze freelance community. Gemiddeld 30 jaar ervaring in HR én daarbuiten brengen ze mee én een uitgesproken visie waarom het zo’n fantastische tijd is om – als freelancer – aan de slag te zijn in HR. We brengen een synthese van een opmerkelijk, geanimeerd en vooral leerzaam rondetafelgesprek…

Dit is het decennium van HR, maar dan wel van een ander HR

Guy De Herde, Chief People Officer bij INSEAD, over hoe change verwezenlijkt wordt én welke de rol van HR daarin is.

You can only grow, if you can grow together

Wij zijn blij en trots te kunnen aankondigen dat Ellen Van Den Bergh ons team van matchmakers komt versterken.

HOUSE OF TALENTS NEEMT NOORDERBUUR THE HUMAN NETWORK OVER

Het Nederlandse bedrijf The Human Network is overgenomen door het Belgische House of Talents. Dit is voor beide partijen een heugelijk moment. Voor House of Talents is het een logische stap in hun meer internationaal gerichte groeiambitie. Zo halen ze heel wat extra expertise binnen. Voor The Human Network is het een goede ontwikkeling, omdat het bedrijf graag onderdeel wil zijn van een internationaal professioneel netwerk. Ook zij verwachten veel te leren in de nieuwe combinatie.

Vrijheid is hét thema voor de komende jaren

Een interview met Sofia Van Overmeire over vrijheid, vertrouwen en flexibiliteit.

Vinnig rekruteren bij Yelp: De kracht van de Rooney Rule, babbelen bij de watercooler & high fives

De kracht van de Rooney Rule, babbelen bij de watercooler & high fives

War for talent: 4 best practices om uw vacatures sneller in te vullen

Talent is schaars, blijft schaars en is dé zorg voor de toekomst van onze bedrijven.

“Voor mij is HR meer dan ooit het hart van elke organisatie!”

Samira Bersoul zal HR Talents versterken als matchmaker voor regio Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant

Diverse teams zijn performanter en innovatiever

Een interview met Hugo Breda, Managing Director J&J Medical Devices UK & Ireland

Vijf tips om als HR professional mensen te overtuigen

Hoe kan je als HR professional mensen overtuigen? Hoe verander je een "nee" in een "ja?"

The Big Reset Playbook: wat kunnen we nú, vandaag doen?

Elke maand interviewt #ZigZagHR een internationale HR professional. Deze keer gaat Lesley in gesprek met Nuno Gonçalves, Global Head of Strategic Capability Building bij de Amerikaanse multinational Mars Inc, Senior Faculty Member van de Josh Bersin Academy en coauteur van The Big Reset Playbook.

Je bedrijfsstrategie kan pas echt slagen als je werknemers erin geloven

Elk organisatie wil een duidelijke strategie. Een strategie waar haar werknemers achter staan. Een strategie die haar klanten voelen in de customer experience die ze krijgen. En toch worstelen veel bedrijven hiermee. Werknemers overtuigen en warm maken om echt achter die strategie te staan, blijft een uitdaging. Hoe komt dat? Waar loopt het verkeerd?

Wat is jouw strategie voor een goede hr-strategie?

Een missie, een visie en ambitie: dit zijn de belangrijkste elementen van een hr-strategie. En toch is dit niet wat de strategie van Raf Lamberts (CHRO en bestuurslid Vanderlande) zo aantrekkelijk maakt. Alleen: wat maakt zijn hr-strategie zo succesvol?

+32 9 334 81 61