Ga naar hoofdinhoud
De Vlaamse belastingaangifte krijgt 18 codes er bij

— Let's talk Finance!

De Vlaamse belastingaangifte krijgt 18 codes er bij

De Vlaamse belastingaangifte wordt opnieuw wat complexer. Er komen maar liefst 18 codes extra op uw aangifte. Dit komt door de invoering van de federale en gewestelijke coronamaatregelen. Ook de Brusselse en Waalse aangiftes tellen elk 30 codes extra. Dat maakt het totaal van onze belastingaangifte op 829 codes.

We zetten er vier van de achttien codes op een rijtje voor u.  

1. Vrijgestelde overuren

Werknemers in cruciale sectoren konden vrijwillig meer overuren presteren. Dat kon in het tweede kwartaal van 2020 (1 april tot 30 juni) en in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober tot 31 december). Als deze overuren niet werden betaald, dan ontsnappen ze aan belastingen. Deze vrijstelling wordt wel beperkt tot maximaal 120 overuren.

Hoe plaatst u deze overuren in uw belastingaangifte? Rubriek 11 van vak IV inv.

2. Belastingvermindering

De particulieren die tussen 14 maart en 31 december 2020 intekenden op de uitgifte van nieuwe aandelen hebben van de federale overheid recht op 20 procent belastingvermindering. De voorwaarde is dat er een kapitaalverhoging van maximaal 100.000 euro moet zijn. Deze code hebben ze ingevoerd om kmo’s die economisch getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen.

Hoe plaatst u deze belastingvermindering in uw belastingaangifte? Rubriek I van vak X.

3. Vlaamse Win-winlening

Vrienden en familie kunnen sinds 2006 met een Win-winlening geld uitlenen aan één of meerdere kleine en middelgrote ondernemingen met een zetel in het Vlaams Gewest. Wie zo’n achtergestelde lening toestaat, krijgt een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.

Doordat ondernemers meer nood hebben aan extra kapitaal door de coronacrisis, verhoogd het maximumbedrag van 50.000 naar 75.000 euro. Daarnaast wordt het bedrag dat door de kredietnemer wordt ontleend opgetrokken van maximaal 200.000 euro naar 300.000 euro. De duurtijd van deze lening hoeft niet langer acht jaar vast te zijn, maar kan nu schommelen tussen vijf en tien jaar. Deze wijzigingen hebben geen gevolgen voor de nieuwe belastingaangifte.

Maar wat is er nu wel gewijzigd? Als het bedrijf de lening uiteindelijk niet of niet volledig terug betaalt, dan recupereert de kredietgever 30 procent van het verloren deel van de lening via een eenmalig belastingkrediet. Dit krediet is toegekend door het Vlaamse Gewest.

De leningen die werden gesloten na 15 maart 2020 (uitbraak coronacrisis) en uiterlijk 31 december 2021 is dat eenmalig belastingkrediet verhoogd tot 40 procent.

Hoe plaatst u deze Vlaamse Win-winlening in uw belastingaangifte? Er wordt een onderscheid gemaakt in de Vlaamse belastingaangifte tussen Win-winleningen gesloten voor en vanaf 16 maart 2020. U kan dit in vak XI terugvinden.

4. Effectentaks

De meldplicht van ‘meerdere effectenrekeningen’ komt niet meer terug in de aangifte. De nieuwe effectentaks viseert de effectenrekening en niet langer de persoon die titularis is van de effectenrekening.

 

Bron: Verschueren, S. (2021, maart 24). Meer codes op uw belastingaangifte door corona. De Tijd.


Elektrische bedrijfswagens worden vanaf 2026 fiscaal aftrekbaar

Het kernkabinet heeft op 18 mei 2021 een akkoord bereikt over de vergroening van het bedrijfswagenpark. Nieuwe bedrijfswagens zullen vanaf 2026 enkel nog aftrekbaar zijn als ze emissievrij zijn. Die aftrekbaarheid wordt geleidelijk verminderd vanaf 2026.

Wat betekent tijdelijke werkloosheid voor uw belastingen?

Door de coronacrisis zijn er heel wat mensen die een werkloosheidsuitkering hebben gekregen. Voor wie de werkloosheidsuitkering kort heeft geduurd, zullen er extra belastingen moeten betaald worden op de ontvangen werkloosheidsuitkering.

+32 56 239 533 Spontaan solliciteren