Ga naar hoofdinhoud

Inlichtingenfiche nieuwe medewerker

Welkom bij Care Talents!
Gelieve alle velden die van toepassing zijn in te vullen zodat we jouw dossier in orde kunnen brengen.

Mijn domicilie is gelijk aan mijn verblijfsadres
Geslacht
Ik verplaats mij naar het werk met (meerdere opties mogelijk)
Beschik je over een RIZV nummer (enkel voor verpleegkundigen)
Ik wens bij voorkeur te werken als (meerdere keuzes zijn mogelijk):
Ik wens mijn documenten te ontvangen in het
Als uitzendkracht-kandidaat ben ik op de hoogte dat wanneer Care Talents NV mij een job aanbiedt, dit voor een bepaalde tijd of een duidelijk omschreven taak/werk is. In geval van aanwerving verbind ik mij er toe om de aangeboden arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd te ondertekenen voor aanvang van mijn tewerkstelling (in overeenstemming met de wet van 24/07/1987 – BS 20/08/1987). Duid hierna je keuze aan
+32 56 245 644