Ga naar hoofdinhoud

QA compliance Officer - Process reviewer

Postulez ici

Sophie Steels
Senior RecruiterSophie Steels
Senior Recruiter
+32 496 49 18 21


Description de l'emploi

Deze functie wordt uitgeoefend in een cGMP omgeving en moet minstens voldoen aan alle door de officiële auditerende instanties geldende kwaliteits- en veiligheidseisen en industriestandaarden. Dit heeft betrekking op o.a. productiefaciliteiten, productveiligheid, kwalificatie van het personeel, procedures & documentatie.

Toepassen van het beleid inzake het welzijn van de werknemers en inzake milieu- en energiezorg overeenkomstig de verkregen opleiding en instructies door onder andere het juist gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, het rapporteren van incidenten en niet-conformiteiten en het verlenen van bijstand bij de identificatie van risico’s en preventieve maatregelen.

Verantwoordelijkheden:

 • Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang/ resultaten/ effectiviteit van processen en dienstverlening, en verzekeren dat GMP afwijkingen en non-conformiteiten binnen de vooropgestelde termijn afgerond worden met de nodige diepgang en in lijn met procedures en kwaliteitsvereisten.
 • Verzamelen, controleren, corrigeren, invoeren en opslaan van gegevens in administratieve systemen
 • In nauw overleg met de leidinggevende, uitvoeren van de review van documenten binnen het kwaliteitssysteem
 • Binnen het eigen vakgebied, adviseren aan de leidinggevende/ Quality Management en fungeren als aanspreekpunt voor intra- en interdepartementale vragen en behandeling ervan of doorverwijzen.
 • In nauw overleg met de interne klant en/of leidinggevende, toepassen, en/of aanpassen van concepten, systemen, methodes, processen, procedures en technieken binnen het eigen vakgebied
 • Proactief opvolgen van relevante (markt)ontwikkelingen in het eigen vakgebied en uitwisselen van kennis met interne/externe klanten.
 • Zowel periodiek als op vraag van de opdrachtgever voorbereiden, opstellen en/of nazien van rapportages binnen het vakgebied.


Profil

 • Bachelor of master in Chemie of Biochemie, Farmaceutische Wetenschappen, Bio-ingenieur of Industrieel Ingenieur
 • (bio-)chemie of gelijkwaardig door relevante ervaring
 • 3 à 5 jaar ervaring in een soort gelijke positie
 • Goede kennis en interpretatie van CGLP, CGMP, CGCP


Postes vacants connexes

Kwaliteitsverantwoordelijke voeding


Technical Document Writer


Postulez maintenant pour QA compliance Officer - Process reviewer

Veuillez inclure vos coordonnées, votre formation et votre expérience afin que nous puissions voir rapidement si vous êtes le bon candidat pour le poste.

Coordonnées de contact

Formation et expérience

Nombre d'années d'expérience*

Postes vacants connexes

Kwaliteitsverantwoordelijke voeding


Technical Document Writer


+32 496 49 18 21