Ga naar hoofdinhoud

Product Quality Coordinator

Postulez ici

Laura Schollen
RecruiterLaura Schollen
Recruiter


Description de l'emploi

Als Product Quality Coordinator zal je instaan voor de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en gezondheid van de producten alsook vertalen, automatiseren en verbeteren van processen en initiatieven in lijn met de geldende wetgeving, de strategie van het bedrijf en de filière teneinde de kwaliteit van de producten in stand te houden en/of te verbeteren, de klanten te beschermen en het kwaliteitsimago van het bedrijf ten allen tijde te garanderen. Je ontwikkelt betrokkenheid bij stakeholders (intern en extern) om de productkwaliteit binnen het bedrijf te garanderen.

 • Non-confirmiteit Management: Om de best mogelijke kwaliteit van de producten te kunnen garanderen voor winkels en – klanten, volg je de non conformiteiten afkomstig van verschillende bronnen op: Klanten, Interne Stakeholders (Stores, Warehouses, OPCO's), Externe stakeholders (labo's, autoriteiten, leveranciers, Test Aankoop, pers,…).  
 • Quality Management System: Het implementeren, onderhouden en verbeteren van processen, systemen, procedures en werkmethodes met betrekking tot own brand & national brand producten teneinde alle aspecten en gegevens in verband met benchmarking, kwaliteit en productveiligheid op verantwoorde en gestandaardiseerde wijze te beheren doorheen de gehele productlevenscyclus en zodoende de nodige kwaliteitsgegeven te kunnen uitwisselen met alle stakeholders en tevens consumenten de allerbeste productinformatie te kunnen verstrekken. 
 • Crisis/Incident Management: Je beheerst een crisis door een pragmatische aanpak te hanteren ten aanzien van de volledige toeleveringsketen (leveranciers, DC, Reception, klant, lab,…) met betrekking tot de risico's. Ook buiten de werkuren garandeer je de permanentie van de rode lijn "product recalls & terugroepingen" (24/7) teneinde ondersteuning te bieden aan winkels en leveranciers betreffende incidenten rond kwaliteit en productveiligheid en imago schade te beperken. De terugroeping met de verschillende interne en externe stakeholders (depots, aankoop, communicatieafdeling, replenishment, autoriteiten,  etc.) coördineren en de “Recall Procedure” uitvoeren.  Dé expert zijn in specifieke crisissituaties, teneinde de maximale productveiligheid volledig conform met de wet te garanderen en de betrouwbaarheid van het merk te vrijwaren.
 • Externe producttesten: Je creëert een pragmatisch controleplan van externe consumententesten, om de “own brand” producten met gelijkaardige producten op de retailmarkt laten vergelijken teneinde de norm voor de “own brand” productspecificaties ten opzichte van de markt te kunnen bepalen en de kwaliteit van de “own brand” producten, volgens de strategie van het bedrijf, te optimaliseren.
 • Jaarlijks Controleplan: Op basis van een goede prioriteitsinschatting van de potentiële risico’s de recurrente analyseplanningen bepalen, teneinde de kwaliteit, veiligheid en conformiteit aan productspecificatie van de producten permanent te garanderen en controleren.
 • Ambassadeur van Productkwaliteit en -veiligheid bij de “Filière”: Als lid van de “Filière” van de toegewezen productcategorie(ën) de kwaliteitsstrategie en het kwaliteits- en veiligheidsbeleid in de werking van de “Filière” vertegenwoordigen, teneinde bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen (omzet, marge, etc.) van de productcategorie(ën).
 • Expertise: Als expert betreffende de kwaliteits- en veiligheidscriteria van een bepaalde scope van productcategorie(ën) fungeren, teneinde advies en / of rapportage omtrent categoriespecifieke kwaliteitsonderwerpen aan alle betrokken partijen (Quality assistants, categoriemanagers, sourcing managers, packaging coordinators, customer care, marketing, leveranciers, overheidsinstanties, legal, Storecare …) te leveren
 • Ad Hoc Advies & Projecten: Projecten op het gebied van productkwaliteit en productveiligheid managen, initiëren of eraan deelnemen in lijn met het projectplan en de projectdoelstellingen, teneinde het project binnen tijd en conform de afgesproken doelstellingen te realiseren.

Profil

 • Master diploma wetenschappen (bvb Chemie, Voedingsmiddelentechnologie, Biologie) of equivalent
 • 3-4 jaar relevante ervaring in Retail (productontwikkeling, -veiligheid, -kwaliteit)  of in productieomgeving
 • Goede kennis van Kwaliteitsmanagement & HACCP regels, alsook van GFSI standaarden
 • Vlot drietalig (NL, FR, ENG)
 • Goede gebruiker van de MS Office programma’s
 • Sterke analytische vaardigheden
 • Organiseren en prioriteiten stellen
 • Veranderingsmanagement
 • Nauwgezet

Offre

Vast contract onbepaald duur 

Postes vacants connexes

Quality Assistant Assurance & Control


Quality Assurance Manager


Postulez maintenant pour Product Quality Coordinator

CV

Ajouter un CV

Postes vacants connexes

Quality Assistant Assurance & Control


Quality Assurance Manager