Skip to main content

Regulatory Affairs Officer

Apply here

Laura Schollen
Senior RecruiterLaura Schollen
Senior Recruiter
+32 494 04 21 32


Job description

Als RA Officer behoren volgende activiteiten tot je takenpakket:

 • Het opvolgen van de wetgeving en gedetailleerde regulatory en wetenschappelijke richtlijnen in de betrokken landen voor producten met verschillende legale statuten.
 • Voorstellen formuleren aan de Manager RA over de mogelijke aanpak en planning van de registratieprocedure.
 • Na validatie van de werkwijze en planning door de Manager RA, de registratieprocedure coördineren.
 • Het opstellen, indienen (eventueel in samenwerking met externe partners) en opvolgen van de registratiedossiers conform de geldende richtlijnen.
 • De vragen die gesteld worden voor bepaalde producten door betrokken autoriteiten of plaatselijke agenten, beantwoorden, na intern en/of extern overleg en validatie door de Manager RA.
 • Het verrichten van alle noodzakelijke acties die nodig zijn om de registratie te behouden (variaties, hernieuwingen, PSUR, …).
 • Impactanalyse voorbereiden naar aanleiding van wijzigingen in de geldende regelgeving en voorstellen formuleren van aanbevelingen om compliance te verzekeren, welke voorgelegd worden aan de Manager RA.
 • Goedkeuren van alle verpakkingsmateriaal en nalezen (en eventueel notificeren) van promotiemateriaal.
 • In samenspraak met de Manager RA, analyse opstellen van de regulatory impact van het aanbrengen van wijzigingen aan bestaande producten.


Profile

 • Je hebt een masterdiploma in een wetenschappelijke richting zoals bio-ingenieur, (bio)chemie, apotheker en je hebt enkele jaren RA ervaring in een farmaceutisch bedrijf.
 • Je bent vertrouwd met de verschillende stadia bij geneesmiddelenontwikkeling en de productie in een farmaceutisch bedrijf.
 • Je hebt een grondige kennis van de relevante nationale en internationale wetgeving, procedurele voorschriften en technische regels voor producten met verschillende legale statuten.
 • Je kan zelfstandig en georganiseerd werken.
 • Je hebt een uitstekend gevoel voor prioriteiten.
 • Je werkt heel nauwkeurig met respect voor interne en wettelijke procedures en werkafspraken.
 • Je blijft op de hoogte van evoluties in het vakgebied.
 • Je moedertaal is Nederlands en je hebt een vlotte kennis van het Frans en het Engels.
 • Je hebt een gevorderde kennis van Word, Excel en Outlook

Apply now for Regulatory Affairs Officer

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience

Number of years of experience*
+32 494 04 21 32