Skip to main content

R&D Project Coordinator

Apply here

Sophie Steels
Career Manager


Apply here

Sophie Steels
Career ManagerSophie Steels
Career Manager


Job description

R&D project coördinator

Je staat in voor het uitwerken van de R&D projecten:

 • publicaties/ literatuur / patenten screenen
 • opstellen van test/onderzoeks-schema’s
 • coördineren van de onderzoekopdrachten naar in- en externe  labo’s.
 • interpreteren van testresultaten
 • opbouwen van kennis met betrekking tot  externe expertise-partners
 • rapportage
 • uitbouwen van een systeem voor de opvolging  van de R&D projecten.
 • project beheerder voor de R&D projecten in brede zin :
 • communicatie / feedback met stakeholders
 • beheer onderzoeksverloop / project timeline 
 • finale rapportage / conclusies 
 • beheer van de timeline : nodige acties ondernemen om subprojecten tijdig afgerond te hebben
 • mix van R&D en project management die elementen bevat van analytische en proces chemie  binnen een toepassingsgebied dat aromatische chemicaliën van benzeen tot grafiet precursoren overspant.
 • Een actieve inbreng leveren in de R&D projecten, op basis van kennis en ervaring.Profile

 • Master of PhD scheikunde of gelijk door ervaring.
 • Een relevante ervaring in een R&D context binnen de chemische industrie
 • Talenkennis: Nederlands-Engels
 • Je kan vlot een leesbaar rapport schrijven, met duidelijke conclusies
 • Computerkennis: Excel, Word, PPT
 • Kennis van database tools zoals access/SQL is een troef.
 • Teamplayer/samenwerken/collegiaal
 • Problemen kunnen analyseren / sterk analytisch denkvermogen
 • Enthousiast, initiatiefrijk, gedreven en ondernemend
 • Flexibel in planning en organisatie
 • Proactief, besluitvaardig en kritisch denkenApply now for R&D Project Coordinator

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience