Skip to main content

QC Microbiologie specialist

Apply here

Astrid Matthys
Recruiter


Apply here

Astrid Matthys
RecruiterAstrid Matthys
Recruiter
+32476068376


Job description

1. SHE, QC & QA activiteiten

 • (Laten) naleven en borgen van de vooropgestelde SHE, QC & QA richtlijnen.
 •  Medewerkers bewust maken van veiligheids- en kwaliteitsrisico’s en hen constructief aanspreken in het correct toepassen van bestaande veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.
 • Schrijven van IDEWA’s of verbetervoorstellen, melden van onveilige situaties en handelingen, melden van incidenten.

2. Operationele activiteiten

 • Microbiële monitoring uitvoeren op IP en CP, ondersteuning bieden bij onsteriliteiten.
 • Ondersteuning geven aan productie en R&D bij proefproducties.
 • Correcte documentatie en registratie van resultaten en gegevens.
 • Bijstand bieden tijdens audits en traceringsoefeningen.
 • Onderhouden van orde en netheid door middel van controles, 5S toe te passen op eigen werkomgeving en bijdragen aan de reiniging en onderhoud van het volledige labo/archief volgens de reinigingsafspraken.
 • • Signaleren van calamiteiten en afwijkingen in de producten en productieproces die kwaliteitsproblemen en/of milieuschade kunnen veroorzaken.


3. People management

 • Begeleiden, ontwikkelen en motiveren van laboranten in opleiding, studenten en collega’s. Indien nodig, constructief bijsturen van hun werkzaamheden.
 • Bieden van een helpende hand bij collega’s indien hier nood aan is en zelf initiatief nemen om te helpen.

4. Voortdurend verbeteren

 • Actief en constructief meewerken aan verbeterprojecten.
 • Actieve deelname in Toolboxen en labomeetings.
 • Voorstellen doen naar verbeteringen.


Profile

Critical Competencies Knowledge

 • Kennis van de geldende kwaliteitsvoorschriften en –procedures.
 • Theoretische en praktische kennis van microbiologische analysetechnieken gebruikt in het labo.
 • Grondige kennis bezitten van de samenstelling en microbiologische eigenschappen van de grondstoffen en eindproducten.
 • Inzicht hebben in het proces van gras tot glas.
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften, productieprocessen, kwaliteitssystemen, hygiënevoorschriften, HACCP en GLP.
 • Kennis van Excel, Word, SAP en softwarepakketten van labo-apparatuur.
 • Basiskennis hebben van wetenschappen.

Skills

 • Planning en organisatievermogen
 • Probleemoplossend analytisch denkvermogen
 • Communicatie- en luistervaardig
 • Goede kennis van Nederlands en Engels, noties van Frans en Duits
 • Orde en netheid
 • Nauwkeurig werken

Attitudes

 • Autonomie en flexibiliteit
 • Resultaatgerichtheid en hands-on mentaliteit
 • Teamspeler en open minded
 • Proactief en kostenbewust


Related vacancies

QC laborant nacht


labo Microbiologie expert


Apply now for QC Microbiologie specialist

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience

Number of years of experience*

Related vacancies

QC laborant nacht


labo Microbiologie expert


+32476068376