Skip to main content

QC Microbiologie specialist

Apply here

Astrid Matthys
Recruiter


Apply here

Astrid Matthys
RecruiterAstrid Matthys
Recruiter
+32476068376


Job description

1. SHE, QC & QA activiteiten

 • (Laten) naleven en borgen van de vooropgestelde SHE, QC & QA richtlijnen.
 •  Medewerkers bewust maken van veiligheids- en kwaliteitsrisico’s en hen constructief aanspreken in het correct toepassen van bestaande veiligheids- en kwaliteitsvoorschriften.
 • Schrijven van IDEWA’s of verbetervoorstellen, melden van onveilige situaties en handelingen, melden van incidenten.

2. Operationele activiteiten

 • Microbiële monitoring uitvoeren op IP en CP, ondersteuning bieden bij onsteriliteiten.
 • Ondersteuning geven aan productie en R&D bij proefproducties.
 • Correcte documentatie en registratie van resultaten en gegevens.
 • Bijstand bieden tijdens audits en traceringsoefeningen.
 • Onderhouden van orde en netheid door middel van controles, 5S toe te passen op eigen werkomgeving en bijdragen aan de reiniging en onderhoud van het volledige labo/archief volgens de reinigingsafspraken.
 • • Signaleren van calamiteiten en afwijkingen in de producten en productieproces die kwaliteitsproblemen en/of milieuschade kunnen veroorzaken.


3. People management

 • Begeleiden, ontwikkelen en motiveren van laboranten in opleiding, studenten en collega’s. Indien nodig, constructief bijsturen van hun werkzaamheden.
 • Bieden van een helpende hand bij collega’s indien hier nood aan is en zelf initiatief nemen om te helpen.

4. Voortdurend verbeteren

 • Actief en constructief meewerken aan verbeterprojecten.
 • Actieve deelname in Toolboxen en labomeetings.
 • Voorstellen doen naar verbeteringen.


Profile

Critical Competencies Knowledge

 • Kennis van de geldende kwaliteitsvoorschriften en –procedures.
 • Theoretische en praktische kennis van microbiologische analysetechnieken gebruikt in het labo.
 • Grondige kennis bezitten van de samenstelling en microbiologische eigenschappen van de grondstoffen en eindproducten.
 • Inzicht hebben in het proces van gras tot glas.
 • Kennis van veiligheidsvoorschriften, productieprocessen, kwaliteitssystemen, hygiënevoorschriften, HACCP en GLP.
 • Kennis van Excel, Word, SAP en softwarepakketten van labo-apparatuur.
 • Basiskennis hebben van wetenschappen.

Skills

 • Planning en organisatievermogen
 • Probleemoplossend analytisch denkvermogen
 • Communicatie- en luistervaardig
 • Goede kennis van Nederlands en Engels, noties van Frans en Duits
 • Orde en netheid
 • Nauwkeurig werken

Attitudes

 • Autonomie en flexibiliteit
 • Resultaatgerichtheid en hands-on mentaliteit
 • Teamspeler en open minded
 • Proactief en kostenbewust


Related vacancies

QC laborant nacht


Laborant vroege/dag


Apply now for QC Microbiologie specialist

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience

Number of years of experience*

Related vacancies

QC laborant nacht


Laborant vroege/dag


+32476068376