Skip to main content

QA compliance Officer - Process reviewer

Apply here

Sophie Steels
Career ManagerSophie Steels
Career Manager
+32 496 49 18 21


Job description

Deze functie wordt uitgeoefend in een cGMP omgeving en moet minstens voldoen aan alle door de officiële auditerende instanties geldende kwaliteits- en veiligheidseisen en industriestandaarden. Dit heeft betrekking op o.a. productiefaciliteiten, productveiligheid, kwalificatie van het personeel, procedures & documentatie.

Toepassen van het beleid inzake het welzijn van de werknemers en inzake milieu- en energiezorg overeenkomstig de verkregen opleiding en instructies door onder andere het juist gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, het rapporteren van incidenten en niet-conformiteiten en het verlenen van bijstand bij de identificatie van risico’s en preventieve maatregelen.

Verantwoordelijkheden:

 • Opvolgen, evalueren en eventueel bijsturen van de voortgang/ resultaten/ effectiviteit van processen en dienstverlening, en verzekeren dat GMP afwijkingen en non-conformiteiten binnen de vooropgestelde termijn afgerond worden met de nodige diepgang en in lijn met procedures en kwaliteitsvereisten.
 • Verzamelen, controleren, corrigeren, invoeren en opslaan van gegevens in administratieve systemen
 • In nauw overleg met de leidinggevende, uitvoeren van de review van documenten binnen het kwaliteitssysteem
 • Binnen het eigen vakgebied, adviseren aan de leidinggevende/ Quality Management en fungeren als aanspreekpunt voor intra- en interdepartementale vragen en behandeling ervan of doorverwijzen.
 • In nauw overleg met de interne klant en/of leidinggevende, toepassen, en/of aanpassen van concepten, systemen, methodes, processen, procedures en technieken binnen het eigen vakgebied
 • Proactief opvolgen van relevante (markt)ontwikkelingen in het eigen vakgebied en uitwisselen van kennis met interne/externe klanten.
 • Zowel periodiek als op vraag van de opdrachtgever voorbereiden, opstellen en/of nazien van rapportages binnen het vakgebied.


Profile

 • Bachelor of master in Chemie of Biochemie, Farmaceutische Wetenschappen, Bio-ingenieur of Industrieel Ingenieur
 • (bio-)chemie of gelijkwaardig door relevante ervaring
 • 3 à 5 jaar ervaring in een soort gelijke positie
 • Goede kennis en interpretatie van CGLP, CGMP, CGCP


Related vacancies

Senior Quality Officer/Specialist


QA Compliance Officer


Apply now for QA compliance Officer - Process reviewer

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience

Number of years of experience*

Related vacancies

Senior Quality Officer/Specialist


QA Compliance Officer


+32 496 49 18 21