Skip to main content

Operational Support Chemical lab

Apply here

Sophie Steels
Senior RecruiterSophie Steels
Senior Recruiter
+32 496 49 18 21


Job description

 • Het hoofddoel is de methode validatie van verschillende primaire verpakkingsmaterialen. Hierbij kan je een beroep moeten doen op je kennis omtrent:
 • Validatie van analytische methoden en lab toestellen
 • Farmaceutische compendia
 • Parameters die methode ontwikkeling/performantie bepalen
 • Kalibratie/maintenance van lab toestellen
 • Indien een wijziging van de methoden nodig blijkt (als onderdeel van operationele support), zorg je voor de finale oplevering: opstellen documenten volgens  richtlijnen (rational/protocol/rapport/SOP/change control…) en coördinatie/opvolging van de praktische uitvoering door analist
 • Eindverantwoordelijke voor het project en voorziet indien nodig ook kostenramingen voor personeel/toestel budget.
 • Na afloop project blijf je aanspreekpunt voor eventuele nazorg.
 • Afwijkingen supporteren die zich voordeden in het kader van technische operationele support (documentatie + onderzoek naar oorzaak, preventieve/correctieve acties/impact).
 • Analisten aansturen die toegewezen zijn aan de projecten. 
 • Aanspreekpunt voor het project zowel binnen het lab als erbuiten. Activiteiten coördineren, indien van toepassing, met andere departementen,  plants en contractor firma’s. 
 • Ervoor zorgen dat iedereen, (team, labcenter, leidinggevende en klanten) de nodige informatie/communicatie krijgen om een succesvol resultaat neer te zetten, dit op een efficiënte en effectieve wijze.
 • Op regelmatige basis verslag uitbrengen: successen, problemen en progressie.
 • Tijdig escaleren bij het niet halen van een milestone.


Profile

 • Master opleiding in de chemische, farmaceutische, bio engineering of wetenschappelijke wereld
 • Minimum 3 jaar ervaring in analytische chemie (bij voorkeur in troubleshooting & equipment/methode validatie)  in de industrie of gelijkaardig wetenschappelijk onderzoek.
 • Ervaring in een GMP omgeving.
 • Goede kennis van methode validatie en vertrouwd met statistische evaluatie van resultaten
 • Kwaliteitsminded
 • Sterk analytisch en probleemoplossend vermogen, accuraat en georganiseerd
 • Sterk in communicatie
 • Flexibel, resultaatsgedreven, creatief en klantgericht
 • Excellent in het technisch objectief documenteren
 • Vloeiend Nederlands en Engels sprekend
 • Goede Kennis van MS Office toepassingen


Related vacancies

Quality Engineer Junior


Process Engineer Cell Culture – Commercial support


Apply now for Operational Support Chemical lab

Provide your contact information, education and experience so we can quickly see if you are a suitable candidate for the job.

Contact details

Education and experience

Number of years of experience*

Related vacancies

Quality Engineer Junior


Process Engineer Cell Culture – Commercial support


+32 496 49 18 21