Skip to main content

Kwaliteitsfunctionaris Labo

Apply here

Michael Vrebosch
RecruiterMichael Vrebosch
Recruiter
+32 485 192826


Job description

 • Je werkt het kwaliteitssysteem van het laboratorium uit, voert het uit en onderhoudt hetconform de wetgeving en normen van kracht
 • Je bepaalt, in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke, de indicatoren, criteria en doelstellingen aangaande het kwaliteitsbeheer
 • Je formaliseert het kwaliteitssysteem in de uitwerking en het actueel houden van de kwaliteitshandleiding van het laboratorium.
 • Je beheert het documentair systeem van het kwaliteitsproces en coördineert de registratie van de desbetreffende gegevens 
 • Je organiseert vormingsactiviteiten voor het personeel 
 • Je plant en houdt de periodieke interne audits in samenwerking met de verantwoordelijken van het laboratorium. Je communiceert de conclusies en geeft advies na analyse van de gegevens, ontwikkelt of past de geschikte procedures aan 
 • Je waakt over het goede verloop van externe audits
 • Je volgt klachten aangaande de kwaliteit op en evalueert deze
 • Je communiceert de opvolging van de kwaliteitscontrole aan de labodirectie en de klinisch biologen: realiseert en communiceert rapportgegevens (vb jaarrapport, statistieken, afwijkingen, investeringen)
 • Je ziet toe op de kwaliteit van de kalibratie en het onderhoud van de apparatuur en meetinstrumenten
 • Je valideert deze alvorens te implementeren, verzekert de inventaris van de uitrusting en de opvolging van hun technisch onderhoud.
 • Je geeft raad en motiveert het personeel voor de toepassing en het respecteren van de procedures
 • Je bereidt accreditatiedossiers van het laboratorium voor, beheert deze en volgt op.
 • Je neemt deel aan diverse interne vergaderingen (bv. werkgroepen, informatievergaderingen)


Profile

 • Je beschikt over Bachelordiploma in de Medische Laboratoriumtechnologie of gelijkwaardig of Master in de (Biomedische) Wetenschappen
 • Je hebt minimum 3 tot 5 jaar ervaring in een (klinisch) laboratorium
 • Je hebt grondige kennis van de procedures, de deontologie, de werking van een (klinisch) laboratorium, de instrumenten en de apparatuur
 • Je bezit kennis van onderzoeksmethoden en statistische verwerking.
 • Je hebt grondige kennis van de reglementering en de normen betreffende de kwaliteit en accreditering van laboratoria
 • Je kan werken met de specifieke informaticatoepassingen
 • Je bezit luistervaardigheden
 • Je beschikt over vaardigheden om zowel schriftelijk als mondeling samen te vatten en rapporteren
 • Je bent in staat om in zeer ruime mate zelfstandig onderzoek te doen naar mogelijke kwaliteitsverbeteringen. Daarnaast neem je initiatief en toon je overtuigingskracht en doorzettingsvermogen

Apply now for Kwaliteitsfunctionaris Labo

Resume

Add resume