Skip to main content

Hoofdlaborant

Apply here

Michael Vrebosch
RecruiterMichael Vrebosch
Recruiter
+32 485 192826


Job description

 • Als hoofd van de MLT’ers ben je verantwoordelijk voor de organisatie, coördinatie en continuïteit van een kwaliteitsvolle werking van het klinisch labo, in samenwerking met andere diensten en departementen.
 • Je beslist in overleg met de hiërarchisch verantwoordelijke en/of de personeelsdienst en volgens de bestaande procedures over de uitvoering van het personeelsbeleid van de dienst en adviseert hen m.b.t. onder meer aanwervingen.
 • Je motiveert en coacht je medewerkers MLT’ers en volgt hen op via waarderingsgesprekken
 • Je biedt de nodige vormingen aan en stimuleert eenieders kwaliteiten en deskundigheid in functie van de optimalisatie van het labowerk
 • Je kijkt er op toe dat de wetgeving betreffende het beroep van Medisch Laboratoriumtechnoloog en de patiëntenrechtenwet wordt nageleefd
 • Je beheert het materiaal en apparatuur, het functioneren, onderneemt actie en plaatst bestellingen indien nodig
 • Je werkt actief mee aan het kwaliteitsbeleid van onze organisatie door onder meer toe te kijken op de toepassing van de procedures op de afdeling
 • Je neemt deel aan overleg, zowel interdisciplinair als op de eigen dienst

Profile

 • Je behaalde een bachelor Medische Laboratorium Technologie en bent in het bezit van een erkenning (aangevuld met een kaderopleiding )
 • Je hebt minstens 5 jaar ervaring als MLT
 • Je beschikt over de nodige leidinggevende capaciteiten
 • Je gaat diplomatisch om met conflicten
 • Je communiceert vlot, zowel schriftelijk als mondeling
 • Je gaat probleemoplossend en resultaatsgericht aan het werk
 • Je bent stressbestendig

Apply now for Hoofdlaborant

Resume

Add resume